• 2019 ფოტოები: 8 1 ქვეკატეგორიაში 2019
 • 2018 Japan ფოტოები: 932 ( 12 ქვეკატეგორიებში) 2018 Japan
 • 2018 ფოტოები: 3
  ფოტოები: 482 ( 12 ქვეკატეგორიებში)
  2018
 • 2017 ფოტოები: 7 2017
 • 2016 Japan ფოტოები: 764 ( 15 ქვეკატეგორიებში) 2016 Japan
 • 2016 ფოტოები: 7
  ფოტოები: 178 ( 4 ქვეკატეგორიებში)
  2016