• 2019 8 φωτογραφίες σε 1 υπο-λεύκωμα 2019
 • 2018 Japan 932 φωτογραφίες σε 12 υπο-λευκώματα 2018 Japan
 • 2018 3 φωτογραφίες
  482 φωτογραφίες σε 12 υπο-λευκώματα
  2018
 • 2017 7 φωτογραφίες 2017
 • 2016 Japan 764 φωτογραφίες σε 15 υπο-λευκώματα 2016 Japan
 • 2016 7 φωτογραφίες
  178 φωτογραφίες σε 4 υπο-λευκώματα
  2016